top of page

FÖRETAG

”Apropå mod:
”Det har jag aldrig provat förut så det klarar jag helt säkert”
// Pippi Långstrump

FÖRETAG

Behöver ni som arbetsgivare hjälp med att skriva/införa en policy kring hur ni ska bemöta och hjälpa era medarbetare?

T.ex. i svåra livssituationer som vid sjukdom, psykisk ohälsa, beroendesjukdom, krishantering.

Vilken insats vill ni som arbetsgivare göra för era medarbetare vid sjukdom? Vilken typ av hjälp vill ni bekosta för era medarbetare, utöver vad den offentliga sjukvården kan ge?

 

Behöver ni som arbetsgivare stöd och kunskap?

 

Behöver ni hjälp med konflikthantering på arbetsplatsen?

 

Kontakta mig  för prisuppgifter och upplägg.

 

// Anna-Karin E Warnerud

Diplomerad Samtalsterapeut

bottom of page