top of page

BARN OCH UNGDOM

_MG_2099 low.jpg

"Ensam kan vara stark, men tillsammans med ett bra skyddsnät blir vi ännu starkare!"

Hur går ett samtal till?

 

Hos mig fokuserar vi på dig som individ och på er som familj.

Det tar tid att hamna i destruktiva beteendemönster. Det är ofta en långvarig stress och press som leder till olika ångesttillstånd och depression. Och då är det inte så konstigt att det också tar ett tag att tillfriskna och må bra igen.

 

För att bryta och förändra destruktiva beteendemönster behövs stöd och omtanke.

Och det krävs tålamod för att kunna tillfriskna från ångesttillstånd, depression, sorg och kriser. En kantstött själ behöver tid för återhämtning. Tyvärr lagar vi inte våra barn med en knapptryckning.

 

Första gången du kommer till mig har vi ett s.k. kartläggningssamtal och det tar ca 30–40 minuter.

Helst så träffar jag dig första gången själv för att få höra din historia. För att vara modig nog att lätta på hjärtat, ska du kunna känna dig helt bekväm och det kan vara lätt hämmande när mamma/pappa är med. Men, ni bestämmer själva hur ni vill börja, vi gör det som känns bäst för dig.

Vi går igenom din livssituation, skapar en bild av läget och kartlägger ditt primära behov.

Om både du och jag därefter känner att jag kan ge dig det stöd och hjälp du behöver, så bokar vi en ny tid för samtal.

Välkommen till mig!

 

// Anna-Karin E Warnerud

Diplomerad Samtalsterapeut

 

Våra barn & ungdomar

 

Åren går och tiderna förändras i ett rasande tempo. Vi ställer högre och högre krav på oss själva och vår omgivning.

Våra barn och ungdomar lever i många fall i ganska påfrestande utmanande livssituationer.

Den explosionsartade ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga är skrämmande. Frågorna om varför är många och väntetiderna för att få stöd och hjälp är långa.

 

Barnen är, lite klyschigt, på riktigt vår framtid. Ska dem komma ut i samhället och klara av att vara lugna, trygga och lyckliga vuxna individer med framtidstro och hopp måste vi också ge dem de bästa förutsättningarna vi kan.

Självklart ska våra barn ha tillgång till hjälp på samma villkor som vuxna. Till mig är alla välkomna: unga, mittemellan och äldre.

 

Alla krav och måsten som våra barn och ungdomar har hängandes över sig kan vara tunga att bära. De flesta vill bara passa in, vara en del av massan, flyta med strömmen.

En vill sällan sticka ut på något sätt, mycket tid läggs på hur en ska se ut och klä sig, hur en ska vara och agera.

 

Andra barn och ungdomar lever i en ytterligare annan utsatthet, med föräldrar med beroendesjukdomar och psykisk ohälsa, samt ekonomisk och social utsatthet. De kan vara skakade av tuffa separationer, sjukdomar, mobbing o.s.v.

 

Nej, det är inte ett dugg konstigt att våra ungar mår dåligt, att de blir olyckliga, deprimerade och ångestfyllda mini-vuxna.

Min filosofi är att vi alltid måste se helheten, hela livssituationen. Familj, jobb, skola/studier och relationer. När en familjemedlem drabbas och lider av psykisk ohälsa så drabbas också hela familjen.

bottom of page